Hjemmeside Kilentannlegen_0016

Krone / Bro

Med kroner kan man reparere de mest skadde tennene. Broer kan erstatte tenner som mangler…

  • Krone

    En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling...

  • Bro

    En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte én eller flere tenner...

  • Stift og Krone

    Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp. Dersom det er lite tannsubstans , kan man bruke en stift...