Hjelpepersonell

  • Kristin

    Kristin er autorisert tannhelsesekretær

    Les mer
  • Thea Charlotte

    Thea tar seg av mye av det administrative hos Kilentannlegen foruten de kliniske oppgavene som hun også gjør. Superfan av digital smiledesign og kan svare på mye om hvordan vi jobber med dette. Thea kan du spørre om for eksempel usynlig regulering. Hun har gjort det selv og feirer det i speilet hver dag!

    Les mer