Ikke møtt-gebyr

  • Ikke møtt-gebyr

    Gebyr ved uteblitt time varierer etter avsatt tid til tannbehandling Fra 1000,-

    Les mer